Édes anyanyelvünk

Édes anyanyelvünk

VERSENYFELHÍVÁS  az
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny Baranya megyei és Pécs városi fordulójára
(Nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban részt vevő tanulók számára)

„…a nyelv az legyen, aminek lennie illik: hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez.”                                      /Kazinczy/

 

 A verseny helye:
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium,
Szent István tér 8-10.

A verseny időpontja: 2017. április 25-én.

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, az igényes nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és értékelése.

A verseny feladata: az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. Kazinczy és Kossuth hagyományainak szellemében szolgálni az anyanyelvi nevelés ügyét.

                                              Programtervezet

8.30                 Regisztráció, vendégfogadás

8.45                 A sorszámok kihúzása, az adatlapok kitöltése, a feladatokat tartalmazó  borítékok felbontása

(A versenyzők kitöltött adatlapjait egy közös, zárt borítékban őrizzük a szóbeli verseny befejezéséig.)

9.00- 10.00     Írásbeli forduló

(Az írásbeli verseny nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok megoldása.)

10.00-11.30    Örökségünk- séta tanulóknak (Szabadon választható program. Kérjük, előre jelezzék részvételi szándékukat!)

Ebéd (Igény szerint a környező éttermekben.)

13.00               A szóbeli verseny kezdete

A szóbeli fordulóban a versenyzőknek – 30 perc felkészülési idő után –
3 perces beszédet, felszólalást vagy egyéb előadást kell tartaniuk. A választható témaköröket a felkészülési idő elején kapják meg a tanulók. Vázlat alapján, szabadon kell beszélniük a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikéről.
A szereplés sorrendjét a regisztrációkor húzott sorszám szabja meg.

Kb. 16.00        A verseny eredményhirdetése

A zsűri elnöke értékeli a versenyt, és átadja a jutalmakat, okleveleket. Ismerteti az országos döntőbe jutó tanulók névsorát (kettő Baranya megyei és kettő pécsi tanuló), majd átadja valamennyi résztvevőnek a szervező iskola által felajánlott emléklapot.
A zsűri lehetőséget biztosít a tanulóknak arra, hogy a szóbeli teljesítményről egyénileg is érdeklődhessenek.

A verseny kiírása szerint az írásbeli és a szóbeli pontszámok aránya: 1/3 – 2/3.
A szóbeli forduló eredményének döntő szerepe van a helyezésben.
Egy intézményből 4 tanuló jelentkezését várjuk.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nevezési lapokat 2017. április 11-ig juttassák el a szervező iskolába! Nevezési díj nincs.

Jelentkezni lehet:
postai úton:
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

faxon: 72-518-488
ímélben: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

Kapcsolattartó tanár:  Tamás Csilla
Telefon:72-518-469
Ímélcím: tamas.csilla@leoweypecs.hu

A nevezési lapok letölthetők a szervező iskola honlapjáról

Az országos döntő időpontja: 2017 októberében lesz.
(Ezért kérjük, hogy végzős tanuló a megyei és Pécs városi döntőre ne jelentkezzen!)

Eredményes felkészülést kívánunk!
Szeretettel várjuk a versenyzőket és felkészítő tanáraikat!

Dr. Zalay Szabolcs  – Igazgató  

Tamás Csilla – szervező tanár