Tájékoztató

Tájékoztató

                                                       „Embert nevelni az életnek és a hazának.”
                                                                                                        Leőwey Klára

PÉCSI LEŐWEY KLÁRA GIMNÁZIUM

Az intézmény OM azonosítója: 027397
Igazgató: Dr. Zalay Szabolcs
Pályaválasztási felelős: Dr. Sárkányné Lengyel Mária
Telefon: (72) 518-460, fax: (72) 518-488
E-mail: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com
Honlap: www.leoweypecs.hu
Levélcím: 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

Az iskola bemutatása

Nagy múlttal, hagyományokkal rendelkező, folyamatosan megújuló, szépülő gimnáziumunk Pécs belvárosában, a Szent István téren áll.

A Leőwey Klára Gimnázium klasszikus műveltséget, továbbfejleszthető tudást ad tanulóinak, és nagy hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére is. Diákjainkat a 11-12. évfolyamon emelt szintű fakultációk keretében felkészítjük – igény szerint – valamennyi tantárgyból az emelt szintű érettségire, ezzel a sikeres felvételire, emellett kiváló színvonalú kommunikációra magyar és idegen nyelven, az informatikai eszközök magas szintű alkalmazására, az egész életen át való tanulásra, az egészséges életmódra. Pedagógiánk fontos részét képezi a szilárd értékrend kialakítása, de fontosnak tartjuk az alkotó, harmonikus légkör megteremtését is. Az elmélyült közös munka mester és tanítvány között, a magas színvonalú tehetséggondozás és a sikeres hátránykompenzálás megmutatkozik kiváló nemzetközi és országos versenyeredményeinkben, továbbtanulási mutatóinkban, nyelvvizsga eredményeinkben, valamint az iskola tanulmányi átlagában (4,1). Az iskolánkban folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkáról két rangos, 2015-ben elnyert cím is tanúskodik: a Nemzeti Tehetséggondozó Tanács az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet adományozta gimnáziumunknak, a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat a francia külügy- és nemzetközi fejlesztések minisztériuma Label Franc Education címét nyerte el.

A 2015-2016-os tanévtől kívül-belül teljesen megújult, megszépült épületben tanulhatnak a diákok.

A magas színvonalú oktatást segíti iskolánk technikai felszereltsége: a 2014/15-ös tanévre elkészült, modern természettudományos labor, a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat újonnan épített tantermei, digitális táblák, projektorok, valamint számos számítógép a két informatikai teremben, az iskola magyar, német, francia könyvtárában és a tantestület használatában.

Tudását bővítheti bármely osztálytípusban tanuló diákunk informatikából a kötelező óraszámon felül heti két órában, délutáni foglalkozás keretében, ill. a matematika, fizika, modern fizika, kémia és számítógépes programozás szakkörökben.

Iskolánkban több idegen nyelvet oktatunk magas színvonalon.

Kezdő szinten oktatott nyelvek: angol, német, olasz, francia, spanyol. A régióban elsőként vezettük be 2012-ben az ELTE Konfuciusz Intézet támogatásával, anyanyelvű tanár közreműködésével, harmadik idegen nyelvként a kínai (mandarin, hivatalos állami) nyelv oktatását.

Haladó szinten oktatott nyelvek: angol, német, kellő számú jelentkező esetén (min. 12 fő) olasz.

Gimnáziumunk a Német Művelődésügyi Minisztérium által szervezett Sprachdiplom II. nyelvvizsga vizsgaközpontja. Bármely osztálytípusban németet tanuló diákunk sikeres vizsga esetén akkreditált felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap.

Iskolánk szerteágazó külföldi testvériskolai kapcsolatokkal (Sepsiszentgyörgy, Graz, Icking, Franciaország) rendelkezik.

A komoly tanulmányi munka mellett tartalmas, színes diákélet folyik iskolánkban: hagyomány a „fecske tábor”, a karácsonyi koncertek, a szalagavató, a svábbál, a francia tagozat ünnepei, a Leőwey-napok, a Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója nevét viselő Buzánszky Kupa, a Nemzetközi Francia Színjátszó Fesztivál, a nemzetiségi nap, a különböző vers- és prózamondó versenyek magyar és idegen nyelven, a ballagás, a sportnap, az egészséges életmód napjai, az Arany János Művészeti Fesztivál. Igényesen tölthetik el szabadidejüket diákjaink kórusainkban, a magyar és német néptánc hagyományokat ápoló tánccsoportokban, a diákújság szerkesztőségében, a magyar és idegen nyelvű színjátszó körökben. Az 1994 óta minden évben megjelenő Leőwey Évkönyv bepillantást nyújt iskolánk programokban gazdag mindennapjaiba.

A Leőwey Klára Gimnázium elsősorban olyan diákokat vár, akik érettségi után valamely felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni.

 

Felvételi előkészítővel kapcsolatos információk

Nyílt napok

Tantárgyi versenyek

Nyolcadikosok jelentkezési lapja a központi írásbeli felvételi vizsgára – (feltöltés alatt)

A tanulók rangsorolása pontazonosság alapján