06 Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés (Európa Nyelvi Díjas Tagozat)

06 Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés (Európa Nyelvi Díjas Tagozat)

06        Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés (Európa Nyelvi Díjas Tagozat)

Felvehető létszám: 34 fő

A jelentkezéshez nem szükséges a francia nyelv tudása. Az előkészítő évfolyamon heti 18 óra francia nyelv, a felsőbb évfolyamokon heti 6, ill. 4 óra. A hatályos jogszabályokban rögzített tantárgyak közül célnyelven tanítjuka történelmet, matematikát, földrajzot,civilizációt. Az előkészítő évfolyamon heti két órában angol vagy német nyelvoktatásfolyik. A 2. évtől második idegen nyelvként (heti 3 óra) választható nyelvek: angol, olasz, spanyol, német.

Minden évfolyamon van francia nyelvű színjátszó csoport. Speciális tehetséggondozás és személyiségfejlesztés, diákcserék, ösztöndíjak, jó közösség és egyedi hagyományok jellemzik ezt a tagozatot. A francia nyelv elsajátításán túl a színjátszás és a dráma hozzájárul tanulóink személyiségének teljes kibontakoztatásához, tehetségük kiteljesedéséhez. A tagozaton szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (francia-magyar). Az emelt szintű jeles érettségi vizsga francia nyelvből, valamint további két francia nyelven tanult tantárgyból – legalább középszinten – letett érettségi vizsga felsőfokú nyelvvizsgát ad. A nyelvoktatást francia lektor segíti. A tagozatnak kiterjedt bel- és külföldi kapcsolatrendszere van, a tanulóknak számos alkalmuk nyílik a francia nyelvet diákcserék és franciaországi utazások során is gyakorolni. Az itt letett érettségi után többen folytatják tanulmányaikat neves franciaországi egyetemeken.

Tudnivalók a portfólió elkészítéséhez 

Ha valakinek kétségei vannak, hogy miért érdemes franciálul tanulni, ajánluk figyelmébe a következő videónkat. FILM

Felvételi vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók 06