05 Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

05 Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

Német nemzetiségi kétnyelvű képzés

4 éves képzés

Felvehető létszám: 20 fő

A jelentkezéshez szükséges az általános iskolában szerzett német nyelvtudás. A 9-11. évfolyamon heti 5, a 12. évfolyamon heti 6 német nyelv és irodalom óra, népismeret, történelem, földrajz és további – választható – tantárgyak, pl. matematika, biológia oktatása német nyelven fejleszti a diákok nyelvtudását. A tagozatos diákok második idegen nyelvként heti 4 órában tanulják az angol nyelvet.

Rendszeresek a diákcserék, a diákok pályázhatnak a német nemzetiségi tagozat németországi ösztöndíj lehetőségeire. A Leőwey Klára Gimnázium az akkreditált felsőfokú nyelvvizsgát adó Sprachdiplom II. vizsgaközpontja. A Leőwey Táncegyüttes, a német nyelvű színjátszó csoport vagy az énekkar tagjaként, a hagyományőrző összejövetelek (pl. svábbál), a projektnapok, „gyűjtő” utak, nyelvi versenyek (pl. disputa) aktív résztvevőjeként igényesen tölthetik el szabadidejüket a tagozat diákjai. A német nemzetiségi tagozaton szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (német-magyar). Az emelt szintű jeles érettségi vizsga német nyelv és irodalomból, továbbá – legalább középszinten – a történelemből, valamint egy szabadon választott, német nyelven tanult tantárgyból letett érettségi vizsga felsőfokú nyelvvizsgát ad. A tagozatnak kiterjedt bel- és külföldi kapcsolatrendszere van.

 Felvételi vizsgák időpontjai:

Írásbeli:
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga:
matematikából  és magyar nyelvből:  2017. január 21. (szombat)  10.00 óra
Pótidőpont (csak betegség illetve rendkívüli akadályoztatás esetén): 2017
január 26. (csütörtök)  14.00 óra

Szóbeli:
angol nyelvből: 2017. február 20-21., (hétfő, kedd) délutáni órákban, előzetes időpont egyeztetés alapján
Pótidőpont (csak betegség illetve rendkívüli akadályoztatás esetén): 2017. február 27. (hétfő)  14.00 óra

A tanulók értékelése