Német nemzetiségi tagozat

Német nemzetiségi tagozat

Leőwey Klára Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozata

A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban 1956-ban az országban az elsők között alakult meg a német nemzetiségi tagozat. Akkor még egy osztályban, a 80-as évektől már kettő, a 90-es évektől három, jelenleg egy osztályban tanulhatják a diákok a német nyelvet és irodalmat, és német nyelven a történelem, biológia, földrajz, matematika és népismeret tantárgyakat. A tagozaton a kommunikáció nyelve a német. A Német Nemzetiségi Tagozat a Leőwey Klára Gimnáziumon belül önálló épülettel és önálló tantestülettel működik. Ez az együttlét az egykori konzul, Theodor Zens úr megfogalmazásában („Begegnungschule”) is példaértékű, mert azt az életformát reprezentálja, ahogy a nemzetiségek Magyarországon élnek: a többségi nemzettel együtt, és mégis külön, megtartva nyelvüket, szokásaikat, nemzetiségi identitásukat. Az épület felirataival, dekorációjával, német nyelvű faliújságával, nemzetiségi könyvtárával, nemzetiségi szobájával, kiállító vitrinjeivel ezt a nemzetiségi létet, a nemzetiségi hagyományápolást, a tehetséggondozást és az érzelmi kötődést szolgálja. Példaértékű tanulóink számára a fiatalon elhunyt költőnőnek, Koch Valériának – iskolánk volt diákjának, majd tanárának – márványtáblába vésett üzenete a kettős identitásról. A magyarországi német nyelvű irodalom kiemelkedő tehetségű költőnője két nyelven írt és gondolkodott.

A tagozat feladata a diákok magas szintű felkészítése az érettségire, a továbbtanulásra  magyarországi és külföldi egyetemeken.  Volt tanítványaink megtalálhatók az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokban, a nemzetiségi óvodákban, az iskolák és egyetemek katedráin, a hagyományápoló kultúrcsoportok élén, a német nyelvű médiában, a politikai és gazdasági élet területén.

A nemzetiségi tanulók az országos versenyeken elért rangos helyezéseikkel hozzájárulnak a Leőwey Gimnázium kiváló eredményeihez. Az érettségi német nyelv és irodalomból egyben sikeres nyelvvizsgát is jelent, teljesítménytől függően közép (B2) vagy felső (C1) fokon.

Többévtizedes színvonalas munkánk elismeréseként gimnáziumunk – a német Kulturális Miniszterek Konferenciájának jóváhagyásával – 1995-ben az ún. Sprachdiplom II. nemzetközi nyelvvizsga központja lett. Ezzel új lehetőség nyílt tanulóink és a térség tanulói számára. Akik sikeres nyelvvizsgát tesznek németországi egyetemeken tanulhatnak tovább nyelvi előkészítés nélkül. Nagyon gazdag a tagozat kapcsolatrendszere, rendszeres útjaink Grazba, Ickingbe és Felbachba vezetnek. Tanulóink különböző ösztöndíjakat nyerhetnek el, pl. a Goethe Intézet, Pädagogischer Austauschdienst, Schülerakademie, Schmalkaldeni Egyetem és a Donauschwäbische Kulturstiftung támogatásával hosszabb időt tölthetnek német nyelvterületen.

Intézményünk büszke a kulturális együtteseire is, így pl. a több alkalommal  nívódíjjal és egyéb elismerésekkel kitüntetett Német Nemzetiségi Kamarakórusra, valamint a Heil Helmut által vezetett Leőwey Táncegyüttesre, mely messze földön híres, többször utaznak Ausztriába és Németországba, de más kontinensekre is kapnak meghívást, pl. 2012 augusztusában brazíliai vendégszereplésen vettek részt.

Az iskola rendszeresen megjelenő évkönyvének a német nemzetiségi tagozatot bemutató fejezete bepillantást nyújt az itt folyó elkötelezett hagyományápoló munkába, bemutatja a tagozatnak a mai Németországhoz fűződő sokszínű kapcsolatát és tükörképe a színes tagozatos diákéletnek.

A tagozaton érettségiző diákok a nagyon magas színvonalú nyelvtudás birtokában számos területen tanulnak tovább az ország frekventált egyetemein és külföldön, erről tanúskodik az alábbi diagram, mely az elmúlt évek továbbtanulási irányait mutatja.


 

A Német Nemzetiségi Tagozat történetének kronológiája
A tagozat életéről, nagy eseményeiről a galériánkban találhatnak képeket